Personlig Kunderservice
100% dansk ejet selskab siden 1997
+45 49 75 88 10
ventas@ventas.dk
VENTAS A/S 3400 HILLERØD

Proportionalitetslove

Proportionalitetslovene for ventilatorer udtrykker forholdet mellem flere variable (volumenstrøm, tryk, omdrejningstal, hjuldiameter, effekt, massefylde og temperatur). Ændres en variable ved en given driftstilstand, kan de øvrige beregnes ved anvendelse af proportionalitetslovene og ventilatorens nye ydelse m.m. kan hermed bestemmes.

 

Symbol

Betegnelse

Dimension

qv Volumenstrøm m3/h
P Effekt W
n Omdrejningstal o/min
ps Statisk tryk Pa
pd Dynamisk tryk Pa
pt Totaltryk Pa
T Temperatur, absolut K
D Ventilatorhjulets diameter m
r Massefylde kg/m³

 

Volumenstrømmen er ligefrem proportional med omdrejningstallet

Trykket (statisk, dynamisk & total) er ligefrem proportional med anden potens af omdrejningstallet

Effektforbruget er ligefrem proportional med tredje potens af omdrejningstallet

Ændring af hjulets diameter på ligedannede ventilatorer med samme omdrejningstal

Volumenstrømmen er ligefrem proportional med tredje potens af hjuldiameteren

Trykket (statisk, dynamisk & total) er ligefrem proportional med anden potens af hjuldiameteren

Effektforbruget er ligefrem proportional med femte potens af hjuldiameteren

Ændring af massefylden ved konstant hastighed (eller ændring af den absolutte temperatur ved uændret medium)

Volumenstrømmen er konstant

Trykket (statisk, dynamisk & total) er ligefrem proportional med massefylden