Personlig Kunderservice
100% dansk ejet selskab siden 1997
+45 49 75 88 10
ventas@ventas.dk
VENTAS A/S 3400 HILLERØD

Ventilationsaggregater

Ventas A/S har et stort program af centrale og decentrale ventilationsaggregater til bolig og erhverv. Boligaggregaterne tilbydes i mange varianter med højeffektiv modstrømsveklser og EC motorer; bl.a. lave loftsmodeller til montering over nedsænket loft og aggregater med vertikalt flow. Endvidere tilbydes aggregater med entalpiveksler, hvor også en del af fugten genanvindes. Hermed undgås at luften bliver for tør om vinteren. De decentrale 1-rums aggregater er en ideel løsning i forbindelse med renoveringer eller hvor der i øvrigt er umuligt eller kompliceret at etablere rørføring.

Ventas A/S har endvidere et stort program af aggregater til bl.a. kontorer, industri, institutioner og skoler med modstrømsveksler, rotorveklser, akkumulatorveksler eller entalpiveksler samt til- og fraluftaggregater. Hertil kommer decentrale aggregater til bl.a. skoler, kontorer og venteværelser.

Luftmængder op til 24.000 m3/h.

Læs mere