Personlig Kunderservice
100% dansk ejet selskab siden 1997
+45 49 75 88 10
ventas@ventas.dk
VENTAS A/S 3400 HILLERØD

Fugtproblemer i boligen

Den relative fugtighed bør ligge på 30-60%. Om vinteren maksimalt 40-45% og om sommeren maksimalt 60-65%. Den relative luftfugtighed er luftens indhold af vanddamp i forhold til den maksimale mængde vanddamp luften kan indeholde. Jo varmere der er, jo mere vanddamp kan luften indeholde. Det betyder at man kan reducere den relative luftfugtighed i boligen ved at øge temperaturen. Den relative luftfugtighed måles med en hygrostat.

   Problemer med for høj luftfugtighed

Om sommeren oplever mange en høj luftfugtighed i deres bolig. Er den relative fugtighed for høj, øger dette vækstbetingelserne for husstøvmider og skimmelsvamp. Det er derfor vigtigt at fjerne den fugtige og dårlige luft i boligen. Dette kan gøres ved regelmæssigt at lufte ud. Her skal man dog være opmærksom på, at man i nogle kældre kan forværre problemet ved at lufte ud på forkerte tidspunkter. Da vægge ofte er kølige i kældre, bør man lufte ud om morgenen eller aftenen, hvor luften ikke er for varm udenfor. Ellers risikerer man at fugten fra den varme luft kondenserer på kældervæggene.

I vinterperioden opstår der ofte fugtproblemer i huse, som er blevet efterisoleret eller har fået nye vinduer, uden at der samtidig er installeret et varmegenvindingsaggregat. Døre og vinduer er oftere lukkede om vinteren og fugten kan derfor ikke forlade boligen. I takt med at den relative luftfugtighed stiger vil fugten kondensere på kolde overflader i bl.a. soveværelser eller kælder og der kan opstå skimmelsvamp. Om vinteren er det derfor også vigtigt at fjerne den fugtige og dårlige luft i boligen ved at lufte ud regelmæssigt. De seneste år har mange valgt at skrue ned for varmen om vinteren for at spare på varmeudgifterne, men dette øger den relative luftfugtighed og kan give fugtproblemer. Det er derfor ikke en god idé at reducere temperaturen, hvis der er tendens til for høj luftfugtighed. 

En permanent løsning på problemer med for høj luftfugtighed er at installere et varmegenvindingsaggregat, som konstant tilfører frisk, tempereret og filtreret luft til boligen samtidig med at den fugtige luft fra bl.a. badeværelset, køkken, bryggers fjernes. Et alternativ til dette er decentrale 1-rums aggregater, der monteres i de enkelte rum med undtagelse af badeværelser, hvor der installeres en badeværelsesventilator

   Problemer med for lav relativ luftfugtighed

I vinterhalvåret kan nogle opleve problemer med for tør luft, med en relativ fugtighed på under 25-30%.
Dette opstår oftest i ældre huse, hvor der er installeret et varmegenvindingsaggregat, uden at huset i øvrigt er energirenoveret med efterisolering og nye vinduer. Problemet er størst i hjem, hvor man samtidig har en høj temperatur og har man brændeovn øger dette problemet. En lav relativ luftfugtighed kan give øjenirritation. En anden konsekvens af tør luft er statisk elektricitet, som er sundhedsskadeligt eller kraftigt generende. Er luftfugtigheden meget lav i perioder, kan man øge den relative luftfugtighed ved at reducere temperaturen. Der kan også tilføres fugt ved f.eks. at undlade at bruge tørretumbler og i steder tørre tøjet i stuen.

Opleves for lav luftfugtighed i boliger, hvor der er monteret et varmegenvindingsaggregat uden fugtgenvinding (f.eks. aggregater med modstrømsveksler), kan dette afhjælpes ved at udskifte aggregatet med et varmegenvindingsaggregat med fugtgenvinding (aggregater med entalpi veksler eller roterende veksler). Et boligaggregat med fugtgenvinding kan om vinteren holde fugtniveauet i boligen på 4-6% højere end et aggregat uden fugtgenvinding. I sommerhalvåret vil et boligaggregat med fugtgenvinding reducere fugtigheden i boligen og man får således også om sommeren et mere behageligt indeklima.