Personlig Kunderservice
100% dansk ejet selskab siden 1997
+45 49 75 88 10
ventas@ventas.dk
VENTAS A/S 3400 HILLERØD

Industri- & procesventilation

Inden for industrien er der mange forskellige arbejdsprocesser, der kan være kile til luftforurening. I henhold til Arbejdstilsynets vejledning om “ventilation på faste arbejdssteder”, skal forureninger – der ikke kan undgås – fjernes hvor den udvikles. Selvom der er etableret effektiv procesudsugning ved kilden (procesventilation direkte fra processen), kan forureningen ved nogle processer slippe forbi procesudsugningen. I disse tilfælde skal der suppleres med rumudsugning (procesventilation udført som rumventilation).

Ved procesventilation direkte fra processen inddeles procesudsugningen normal op i lav-/mellemtryksløsninger (relativt store luftmængder og lave tryk) og højtryksløsninger (relativt små luftmængder og høje tryk). Lav-/mellemtryksløsninger anvendes i forbindelse med udsugning af gasser, dampe, aerosoler og fine og lette støvtyper. Højtryksløsninger anvendes i forbindelse med udsugning af større partikler som støv og spåner.

Ved procesudsugning og rumudsugning skal der tilføres erstatningsluft til rummet, som normalt skal være i balance med den udsugende luft.

Der er vigtigt at vurdere om der i processen indgår brandfarlige og eksplosive stoffer og materialer. I givet fald skal der anvendes ATEX certificeret procesventilation.

Ventas A/S har et stort program af ventilatorer til procesudsugning samt indblæsningsaggregater (tilluftaggregater) med automatik, EC ventilatorer, varme-/køleflade, filter og spjæld.

Til procesventilation udført som rumventilation har Ventas A/S et stort program af varmegenvindingsaggregater med modstrømsveksler med meget høj temperaturvirkningsgrad.