Personlig Kunderservice
100% dansk ejet selskab siden 1997
+45 49 75 88 10
ventas@ventas.dk
VENTAS A/S 3400 HILLERØD

Brandventilation og røgudluftning

   Mekanisk brandventilation

Der skal installeres automatisk brandventilation eller automatisk sprinkleranlæg i rum der er større end 1.000 m² for at reducere risikoen for brandudbredelse i rummet. Brandventilationen kan udføres som mekanisk brandventilation, som består af mekaniske udsugnigsventilatorer, som placeres øverst i rummet, hvor de varme røggasser suges ud af rummet.

Den samlede brandventilation består af selve brandventilationen (udsugningsventilatorerne) samt muligheden for at tilføre erstatningsluft enten ved åbninger og/eller mekanisk indblæsning lavt i rummet.

Ved udførsel af et brandventilationsanlæg er det vigtigt at vurdere, hvad anlægget skal anvendes til, inden der træffes beslutning om anlæggets udførsel. Et anlæg kan tilgodese flere funktioner. Dernæst kan brandventilationsanlægget tillige anvendes til røgudluftning. Brandventilation skal aktiveres automatisk ved detektering af røg eller varme i rummet.

Ventilatorer som anvendes til brandventilation skal være klassificeret iht. DS/EN 12101-3 og skal kunne modstå en temperatur på 400 °C i 120 minutter (F400-120). Ventas har et bredt program af ventilatorer der opfylder kravene til brandventilation.

   Mekanisk røgudluftning

Der skal i redningsberedskabets primære indsatsveje være mulighed for røgudluftning, for at sikre redningsberedskabets indsatsmulighed ved at fjerne røg, så sigtbarheden øges og branden hurtigt kan lokaliseres og bekæmpes. Røgudluftning kan etableres enten som naturlig eller mekanisk røgudluftning.
Ud over de primære indsatsveje skal der også etableres røgudluftning i de enkelte bygningsafsnit (de enkelte brandsektioner) og sekundære afsnit større end 150 m². Sekundære afsnit er f.eks. loftsrum og uudnyttede tagrum.

Mekanisk røgudluftningen skal sikre et luftskifte på mindst 6 gange i timen, dimensioneret på basis af en lufttemperatur på 20 °C.

Ventilatorer som anvendes til Mekanisk røgudluftning skal udføres klassificeret iht. DS/EN 12101-3 og skal kunne modstå en temperatur på 300 i 120 minutter (F300-120). Ventas har et bredt program af ventilatorer der opfylder kravene til Mekanisk røgudluftning.

   Røgventilerede systemer

Et røgventileret system skal udformes iht. DS 428:2019 “Norm for brandsikring af ventilationsanlæg” således at røg der trænger ind i kanalsystemet bortledes til det fri via en røgventilator. En røgventilator skal kunne modstå den forkomne temperatur i minimum 60 minutter og skal være certificeret iht. DS/EN 12101-3. Ventas har røgventilatorer som kan modstå temperaturer på op til 400 °C i 120 minutter (F400-120).