Personlig Kunderservice
100% dansk ejet selskab siden 1997
+45 49 75 88 10
ventas@ventas.dk
VENTAS A/S 3400 HILLERØD

Boligaggregater med rotorveksler

Aggregaterne er med roterende varmeveksler med en virkningsgrad på over 80%. Rotorvekslere fryser normalt ikke ved lave temperaturer. Hermed opnås også fuld varmegenvinding ved temperaturer på -15 °C og lavere og aggregaterne har således en bedre varmevirkningsgrad i kolde perioder end eksempelvis aggregater med  modstrømsveksler. Aggregaterne er som standard med integreret CO2 sensor og Hygrostat. Hermed vil luftmængden automatisk øges når man eksempelvis har gæster og CO2 niveauet stiger eller ved forhøjet luftfugtighed. Ved et meget lavt CO2 niveau vil luftmængden sænkes, således at der bruges mindre energi på ventilation i perioder hvor behovet er begrænset. Aggregaterne er med et patenteret automatisk flow balanceringssystem, som til enhver tid sikrer perfekt balance mellem indblæsning og udsugning. Hermed undgås over- eller undertryk i boligen og sparer betydelig installationstid. Ved installation skal man blot indtaste den ønskede luftmængde og aggregatet sørger selv for balance mellem indblæsning og udsugning.

Læs mere