Personlig Kunderservice
100% dansk ejet selskab siden 1997
+45 49 75 88 10
ventas@ventas.dk
VENTAS A/S 3400 HILLERØD

Aggressive miljøer

I meget rengøringsintensive industrier skal man være særligt opmærksom på at vælge en ventilator som kan tåle de anvendte rengøringsmidler og ofte store mængder vand. Inden for fødevareindustrien foretrækkes ventilatorer udført i rustfrit stål, på grund af deres korrosionsbestandige egenskaber og hygiejniske overflader, som er lette at rengøre.

Inden for bl.a. den medicinske og kemiske hvor der skal udsuges aggressive luftarter og dampe anvendes oftest plastventilatorer udført i polypropylene (PP) eller polyethylen (PE). Begge materialer har en god kemikalieresistens. Ventilatorer af PP og PE betegnes ofte kemikalieresistente og syrefaste ventilatorer og anvendes eksempelvis til udsugning fra stinkskabe, syrerum, kemikalieskabe og galvaniske processer. Plastventilatorerne anvendes bl.a. også til udsugnig af klorholdige dampe fra eksempelvis industrivaskemaskiner og svømmehaller.