Personlig Kunderservice
100% dansk ejet selskab siden 1997
+45 49 75 88 10
ventas@ventas.dk
VENTAS A/S 3400 HILLERØD

Skoleventilation

Decentrale ventilationsaggregater til skoler og institutioner

Luftkvaliteten i klasselokaler har stor betydning for børns trivsel og indlæring. Mange skoler har ikke installeret mekanisk ventilation og eneste form for ventilation er derfor at åbne vinduerne, hvilket i store dele af året langt fra er tilstrækkeligt til at sikre et godt indeklima. Ofte åbnes vinduerne ikke pga. kulde, larm og forurening udefra.

Bygningsreglementet foreskriver at opholdsrum i daginstitutioner, undervisningsrum i skoler og lignende skal ventileres med et ventilationssystem. Anvendes et mekanisk ventilationsanlæg, skal dette omfatte indblæsning og udsugning samt varmegenvinding, der forvarmer indblæsningsluften.

Ved behovsstyret ventilation kan ventilationen variere efter belastningen, men ventilationen i brugstiden må ikke være mindre end 0,35 l/s pr. etageareal. Det skal sikres at COindholdet i inde luften ikke overstiger 1000 ppm.

Ventas A/S tilbyder decentrale ventilationsaggregater med varmegenvinding. Varmegenvindingen sørger for at begrænse behovet for opvarmning, hvorved energiforbruget reduceres.

De lofthængte aggregater kan tilsluttes COog/eller VOC sensor, således at luftmængden automatisk tilpasses behovet. Aggregatrene har en virkningsgrad op til 95% og er med ePM1 70% filtre, som opfanger allergener, virus, nanopartikler og udstødningsgasser. 

Til rum hvor belastningen er mere begrænset, kan Ventas A/S tilbyde 1-rums aggregater med regenerativ varmveksler for montering i væg.