Personlig Kunderservice
100% dansk ejet selskab siden 1997
+45 49 75 88 10
ventas@ventas.dk
VENTAS A/S 3400 HILLERØD

Komfortventilation

Indeklimaet er en afgørende faktor for arbejdsmiljøet

Et godt indeklima kan give øget velvære og produktivitet. Omvendt kan et dårligt indeklima gøre os utilpasse, og mange kan opleve ubehagelige gener så som hovedpine, snue og træthed. Det kan give øget sygefravær og være dyrt for den enkelte virksomhed og samfundet.

Luften i arbejdsrum kan f.eks. forurenes med afgasning og støv fra byggematerialer, inventar og arbejdsprocesser, lugt, kuldioxid (CO2) og sved fra mennesker, tobaksrøg samt fugt og varme.

For at opnå et behageligt og sundt indeklima er det nødvendigt, at den forurenede luft udskiftes med frisk luft. Der skal derfor være et luftskifte, som sikrer en tilfredsstillende luftkvalitet med den rette temperatur og luftfugtighed.

Komfortventilation skal overholde kravene i gældende Bygningsreglement og de tilhørende normer og standarder, Miljøstyrelsens vejledninger, Arbejdstilsynets bekendtgørelser og anvisninger samt vejledninger og rapporter fra SBI.

EU-forordning 1253/2014 stiller krav om at ventilationsanlæg med indblæsning og udsugning (BVU-aggregater) skal være med varmegenvinding med en temperturvirkningsgrad på minimum 73% (for væskekoblede batteriet er kravet 68%).

Bygningsreglementet stiller yderligere krav til det specifikke elforbruget til lufttransport. Det specifikke elforbrug til lufttransport må ikke overstige:

  • 1500 J/m3 for ventilationsanlæg med konstant luftydelse
  • 1800 J/m3 ved maksimal tryktab for anlæg med variabel luftydelse.
  • 1200 J/m3 ved grundluftskifte for ventilationsanlæg til etageboliger
  • 600 J/m3 ved maksimal tryktab for udsugningsanlæg uden mekanisk lufttilførsel (UVU-aggregater).

Ventilatorer til komfortventilation (UVU-aggregater) skal endvidere opfylde krav til minimumsvirkningsgrad iht. EU-forordning 1253/2014.

Ventas har et meget bredt program af ventilatorer og ventilationsaggregater til komfortventilation som overholder alle gældende regler.