Personlig Kunderservice
100% dansk ejet selskab siden 1997
+45 49 75 88 10
ventas@ventas.dk
VENTAS A/S 3400 HILLERØD

Aggregater med Akkumulatorveksler

Aggregaterne med akkumulatorveksler har en ekstrem høj virkningsgrad op til 93% og en fugtvirkningsgrad op til 70%. Akkumulatorveksleren består af to statiske varmeakkumulatorer, som skiftevis gennemstrømmes af frisk luft og den udsugede fraluft gennem et tæt spjældsystem.  Skifte tiden er variable og hermed opnås til enhver tid den mest optimale varmevirkningsgrad. Slukkes skiftefunktionen opnås fri køling. Akkumulatorveksleren fryser ikke ved lave temperaturer. Hermed opnås også fuld varmegenvinding ved temperaturer på -15 °C og lavere og aggregaterne har således en bedre virkningsgrad i kolde regioner end eksempelvis aggregater med modstrømsveksler. Ventilatorerne er med energibesparende EC motor. Aggregaterne er med integreret varmevarmeflade og med konstant tryk og konstant volumenstrøm kontrol, hvilket betyder at det ønskede tryk eller den  ønskede luftmængde indtastes direkte på kontrolpanelet. Aggregaterne er med konstant masseflow korrektion, hvilket betyder at luftmængden korrigeres for udsving i udeluftens massefylde, således at man undgår for høje eller lave luftmængder og hermed et unødigt højere energiforbrug. Der spares således yderligere op til 15% på ventilatorernes energiforbrug. Aggregaterne leveres med komplet automatik og kontrolpanel.

Læs mere