Personlig Kunderservice
100% dansk ejet selskab siden 1997
+45 49 75 88 10
ventas@ventas.dk
VENTAS A/S 3400 HILLERØD

EC Teknologi

   Hvad er en EC motor ?

En EC motor er en elektronisk kommuteret DC motor, hvor rotoren er med permanente magneter. I de fleste tilfælde er der behov for at EC motoren kan tilsluttes direkte til vekselstrøm (AC) og den har derfor en indbygget ensretter, der konverterer AC til DC.

Kommutering betyder at strømmen skifter retning gennem viklingerne. Dette skaber drejefeltet, som får rotoren til at rotere. I traditionelle DC motorer sker kommutering mekanisk ved hjælp af kulbørster. Mekanisk kommutering betyder at motoren har en kortere levetid og kræver vedligeholdelse.

I EC motoren er det den integrerede elektronik som sørger for strømmen kommuterer. Elektronikken sørger for at tilføre den rette strøm, i den rette retning, på det rette tidspunkt – gennem hver af viklingerne. Dette skaber magnetiske poler i statoren som interagerer med de permanente magneter i rotoren og hermed opnås den ønskede hastighed og det optimale moment. Da alt dette sker elektronisk er det muligt at overvåge og styre motoren meget præcist.

   Fordele ved en EC motor

EC motorer har ofte en virkningsgrad som ligger over 90%. Dette betyder at EC ventilatorer kan have et energiforbrug der er op til 70% lavere end for ventilatorer med konventionelle AC motorer. Samtidig kan man ved en mindre reduktion af hastigheden opnå yderligere energibesparelser. Ved at køre en EC motor ved 80% hastighed opnås en yderligere reduktion af energiforbruget på næsten 50%. EC teknologien gør det muligt at opnå en meget høj virkningsgrad ved alle hastigheder. Mange EC motorer kan eksempelvis køre med en hastighed på 20% af fuld hastighed og stadig have en virkningsgrad på 85%.

EC motoren meget lave energiforbrug betyder at en mindre del af energien omdannes til varmetab. Dette øger motorens levetid, da viklinger og lejer bliver mindre varme. I forbindelse med kølesystemer, hvor EC motoren er placeret i den kølende luftstrøm, bidrager det mindre varmetab til at kølesystemets samlede virkningsgrad øges. EC motorer udmærker sig også ved at have et lavere lydniveau ved alle hastigheder, hvilket i mange tilfælde er en stor fordel.

En af de store fordele ved EC motoren er muligheden for at regulere hastigheden trinløst i et meget stort reguleringsområde. De fleste EC motorer kan reguleres direkte via 0-10 VDC, PWM eller 4-20mA input. Dette betyder enkel, energibesparende og støjsvag hastighedsregulering sammenlignet med motorer tilsluttet eksempelvis TRIAC, transformer eller frekvensomformer.

EC ventilatorer er særdeles velegnede til at styre temperatur, tryk, CO2 eller enhver anden parameter som man ønsker at måle og regulere med en ventilator. Eksempelvis konstant tryk i et kanalsystem eller konstant flow i løsninger, hvor der indgår et filter. Ønskes en manual trinløs regulering af hastigheden kan et potentiometer tilsluttes.

Standard asynkronmotorer er begrænset af af den synkrone hastighed. Dette er en teoretisk hastighed baseret på antallet af poler og frekvensen. En EC motorens hastighed kan derimod overstige denne hastighed. Dette betyder at en EC ventilator kan have en højere ydelse end en tilsvarende AC ventilator med samme fysiske størrelse og hermed er der større mulighed for at ramme den ydelse der er behov for til en given anvendelse.

Kombinationen af en høj ydelse og EC motorens evne til at opretholde en høj virkningsgrad ved reduceret hastighed gør det muligt for en EC ventilator at erstatte mange typer og størrelser af konventionelle ventilatorer

   Hvorfor vælge en EC ventilator ?

Ud fra ovenstående er fordelene ved at vælge en EC ventilator frem for en AC ventilator mange og kan kort sammenfattes som følger:

  • Energibesparende: har et lavere effektforbrug og en højere virkningsgrad. Fastholder en høj virkningsgrad ved nedregulering af omdrejningstallet.
  • Fleksibel Styring: 100% regulerbar. Ikke frekvensafhængig. Kan anvendes ifm. konstant tryk eller konstant flow systemer. 0-10VDC eller PWM signal.
  • Lav motortemperatur: længere levetid
  • Enkelthed: Ensretter og elektronik er normalt integreret i motoren
  • Høj ydelse: Højere maksimal hastighed. Hermed har EC ventilatorer et større anvendelsesområde.
  • Nem tilslutning: Ingen kompliceret tilslutning og indstilling af en frekvensomformer

Når det skal besluttes hvorvidt en AC ventilator skal udskiftes med en EC ventilator, skal alle fordele naturligvis tages med i betragtning, men ofte er det et spørgsmål om økonomi og hermed tilbagebetalingstiden. Denne kan kun bestemmes ud fra en nærmere analyse, som skal foretages fra sag til sag. Men grundlæggende kan man gå ud fra følgende betragtninger:

  • Jo lavere virkningsgrad ventilatoren som skal udskiftes har, jo kortere vil tilbagebetalingstiden være. Virkningsgraden er generelt lavest for 1-fasede AC ventilatorer.
  • Udskiftning af ventilatorer der bruges ofte vil give en større besparelse end en udskiftning af ventilatorer der bruges mere sporadisk.
  • Udskiftning af ventilatorer der kører ved reduceret hastighed giver en forholdsmæssig større besparelse.
  • Der opnås et bidrag – som følge af lavere motortemperatur – til den samlede energibesparelse, når en EC ventilator anvendes ifm. en køleproces.