Personlig Kunderservice
100% dansk ejet selskab siden 1997
+45 49 75 88 10
ventas@ventas.dk
VENTAS A/S 3400 HILLERØD

Vedvarende energi

Vedvarende energi er en fællesbetegnelse for bioenergi, vindenergi, solenergi og andre teknologier, som har det til fælles at de er CO2-neutrale og vedligeholder sig selv.

EU har vedtaget, at medlemslandene samlet set skal udlede 40% færre drivhusgasser inden 2030 (sammenlignet med 1990) og EU skal være helt klimaneutralt i 2050. Danmark har har siden besluttet at hæve ambitionsniveauet og allerede i 2030 sænke udledningen med 70%.

Ventas bidrager til denne udvikling ved bl.a. at tilbyde energieffektive ventilatorer til anvendelse i eksempevis vindmøller og biomasseanlæg.

Vindmøller

Vindenergi spiller en central rolle i nedbringelsen af CO2 udledningen og skal bl.a. i samspil med andre vedvarende energiformer bidrage til at nå klimamålene. Vindenergi dækker i dag ca. 50% af det danske elforbrug og i 2030 forventes 80% af det danske elforbrug at komme fra vindmøller.

Mange dele i en vindmølle kræver ventilation og køling for at undgå funktionsfejl. Disse dele inkluderer generatoren, transformeren, controller, ground controller og selve nacellen (møllehatten).

   Køling af generator

Generatoren er hjertet i en vindmølle. Omdannelsen af kinetisk energi til elektricitet sker gennem induktion. I denne process udvikles varme. Ventas tilbyder ventilatorer for anvendelse som en del af generatorens kølesystem.

   Køling af transformer

Der udvikles varme i transformerens viklinger og denne varme skal ledes væk for at forlænge transformerens levetid. Ved en effektiv køling af transformeren vil effektiviteten øges og transformeren vil kunne håndtere højere spidsbelastninger. Ventas har et bredt program af ventilatorer, som kan anvendes til køling af transformere.

   Controller og ground controller

Controller og ground controller anvendes til bl.a. styring og overvågning af vindmøllen og består af avancerede computersystemer med tilhørende elektronik, som er indbygget i styreskabe med andre elektriske komponenter. Alle disse komponenter skal køles. Ventas har et stort program af ventilatorer til elektronikkøling.

   Ventilation af Nacellen

Selve nacellen kræver effektiv ventilation for at varmen fra alle de varmeafgivende komponenter i Nacellen kan afgives til vindmøllens omgivelser. Valget af ventilator afhænger af vindmøllens konstruktion. Ventas har markedets bredeste program af ventilatorer og hjælper med at finde den optimale løsning.

Bioenergi

Biomasse i form af fast brændsel, som eksempelvis træ, halm og elefantgræs kan omdannes til varme ved forbrænding. Processen skal forsynes med forbrændingsluft og den tilførte luftmængde skal kunne reguleres ud fra kedlens behov for luft i løbet af forbrændingsprocessen. Her kan Ventas tilbyde et stort program af mellemtryksventilatorer og kompakte enkelt- og dobbeltsugende centrifugalventilatorer. 

Til udsugning af røggas anvendes en ventilator, som oftest skal kunne håndtere høje temperaturer.
Til mindre biomassefyr og brændeovne har ventas A/S et program af røgsugere, som består af tagventilatorer og mindre centrifugalventilatorer. Til biomasseanlæg, hvor røggassen skal suges fra kedlen, kan Ventas tilbyde et stort program af mellem- og højtryksventilatorer, hvor mange serier kan tilbydes til høje temperaturer.

Til transport af eksempelvis træpiller kan Ventas tilbyde transportventilatorer.