Personlig Kunderservice
100% dansk ejet selskab siden 1997
+45 49 75 88 10
ventas@ventas.dk
VENTAS A/S 3400 HILLERØD

Energirenovering

Det store fokus på bæredygtighed og klima har medvirket til at der er stor interesse for at reduceret energiforbrug i bygninger og hermed bidrage til at reducere Co2 udledning.

Der er generelt et enormt potentiale for besparelser ved at renovere ventilationen i bygninger. I mange tilfælde vil der være en stor besparelse ved blot at udskifte gamle AC ventilatorer i eksisterende ventilationssystemer med nye energibesparende ventilatorer med EC motor.

   Udskiftning til EC ventilator ?

Når det skal besluttes hvorvidt en AC ventilator skal udskiftes med en EC ventilator, skal alle fordele naturligvis tages med i betragtning, men ofte er det et spørgsmål om økonomi og hermed tilbagebetalingstiden. Denne kan kun bestemmes ud fra en nærmere analyse, som skal foretages fra sag til sag. Men grundlæggende kan man gå ud fra følgende betragtninger:

  • Jo lavere virkningsgrad ventilatoren som skal udskiftes har, jo kortere vil tilbagebetalingstiden være. Virkningsgraden er generelt lavest for 1-fasede AC ventilatorer.
  • Udskiftning af ventilatorer der bruges ofte vil give en større besparelse end en udskiftning af ventilatorer der bruges mere sporadisk.
  • Udskiftning af ventilatorer der kører ved reduceret hastighed giver en forholdsmæssig større besparelse.
  • Der opnås et bidrag – som følge af lavere motortemperatur – til den samlede energibesparelse, når en EC ventilator anvendes ifm. en køleproces.

Ventas har et stort pragram af ventilatorer med EC motor, som bl.a. består af Aksialventilatorer, HVLS ventilatorerimpulsventilatorer, enkeltsugende centrifugalventilatorer, dobbeltsugende centrifugalventilatorer, Plug-fansboksventilatorer, tagventilatorerrørventilatorer og kanalventilatorer.

Hvorvidt et gammelt ventilationsaggregat er klar til en komplet udskiftning afhænger af flere forhold. Er aggregatet uden varmegenvinding eller meget gammelt og slidt taler dette for at installere et nyt ventilationsaggregat med EC ventilatorer, høj temperaturvirkningsgrad og automatik der sikrer den korrekte luftmængde.

Er bygningen med naturlig ventilation og udskiftes vinduer så bygningen bliver mere tæt vil der skulle etableres yderligere ventilation for at imødekomme det reducerede luftskifte, som forårsages af den tættere klimaskærm. Her vil et ventilationsaggregat med varmegenvinding kunne reducere det fremtidige energiforbrug betydeligt.

I nogle tilfælde er det ikke muligt eller kræver uoverskuelige ombygninger at installere et konventionelt ventilationsaggregat med kanaler. Her er løsningen 1-rums aggregater, som ikke kræver rørføring.

Energistyrelsen yder tilskud til energirenovering. Tilskuddet gør det markant billigere at få udført energirenoveringer af helårsboliger. Tilskuddet er skattefrit for private boligejere. Se mere på Sparenergi.dk.