Personlig Kunderservice
100% dansk ejet selskab siden 1997
+45 49 75 88 10
ventas@ventas.dk
VENTAS A/S 3400 HILLERØD

Central ventilation

Boligaggregaterne tilbydes i mange varianter med højeffektiv modstrømsveksler eller rotorveksler; bl.a. lave loftsmodeller til montering over nedsænket loft og aggregater med vertikalt eller horisontalt flow. Alle modeller er med EC motorer og komplet automatik med kontrolpanel. Aggregaterne med rotorveksler og entalpiveksler kræver ikke kondensafløb, da en del af fugten her genvindes. Hermed undgås at luften bliver for tør om vinteren. Aggregaterne med rotorveksler er alle med automatisk til-/fraluft balancering, så der til enhver tid er balance mellem den indblæste og udsugede luft og man undgår hermed over- eller undertryk i boligen og reducerer installationstiden betragteligt. Den faktiske luftmængde, CO2 niveauet og den relativ luftfugtighed måles kontinuerligt således at luftmængden automatisk tilpasses de faktiske forhold. Hermed opnås maksimal komfort og yderligere besparelser på driften.

Læs mere