© Ventas A/S 2013
Produkter:
Produktoversigt
Nyheder

Forside:

info:
Firmaprofil
Kontakt

Teknisk info.Links:
ETALINE
Ruck

Casals
Fandis

  


 
 

PROPORTIONALITETSLOVE FOR VENTILATORER
 

SYMBOL BETEGNELSE DIMENSION
qv Volumenstrøm m3/h
P Effekt W
n Omdrejningstal o/min
ps Statisk tryk Pa
pd Dynamisk tryk Pa
pt Totaltryk Pa
T Temperatur, absolut K
D Ventilatorhjulets diameter m
r Massefylde kg/m³

 

1) Volumenstrømmen er ligefrem proportional med omdrejningstallet
 
2) Trykket (statisk, dynamisk & total) er ligefrem proportional med anden potens af omdrejningstallet.
 
3) Effektforbruget er ligefrem proportional med tredie potens af omdrejningstallet
 

Ændring af hjulets diameter på ligedannede ventilatorer med samme omdrejningstal:

4) Volumenstrømmen er ligefrem proportional med tredie potens af hjuldiameteren
 
5) Trykket (statisk, dynamisk & total) er ligefrem proportinal med anden potens af hjuldiameteren.
 
6) Effektforbruget er ligefrem proportional med femte potens af hjuldiameteren.
 

Ændring af massefylden ved konstant hastighed (eller ændring af den absolutte temperatur ved uændret medium):

7) Volumenstrømmen er konstant
 
8) Trykket (statisk, dynamisk & total) er ligefrem proportional med massefylden
 
9) Effektforbruget er ligefrem proportional med massefylden
 

 [Tilbage]

 

 

 
Ventas A/S  -  Gefionsvej 13  -  3400 Hillerød
Tlf. 49758810  -  Fax. 44880333  -  E-mail: ventas@ventas.dk  -  CVR-nummer: 20521384